Nappedam Kajak 2018

Nappedam Kajak er en afdeling i Nappedam Bådelaug. Bådelaugets daglige ledelse varetages af Bådelaugets bestyrelse, der repræsenterer Bådelauget.

Generelle spørgsmål til Nappedam Kajak kan sendes til info@nappedamkajak.dk eller til Nappedam Kajak, Molsvej 33, 8410 Rønde.

Styrelse og udvalg i Nappedam Kajak præsenteres herunder. Styrelsen vælges ved årsmøde hvert år i november, hvor også medlemmer melder sig til udvalg og opgaveområder(red. frivillig arbejde). Det er hensigten at alle medlemmer er tilmeldt et opgaveområde og herudover også gerne et udvalg.

Kontakt tovholderne for udvalg, hvis du har spørgsmål. Selve tilmeldingen til udvalget laver du fra "Min Side".

Udover vedtægterne for Nappedam Bådelaug har Nappedam Kajak udarbejdet en forretningsorden til støtte for styrelsens arbejde. Forretningsordenen kan hentes her.

Styrelsen

Styregruppen er konstitueret som vist herunder.

Formål: Overordnet styring af Nappedam Kajaks aktiviteter og udvalg.
Opgaver: • Står for daglig drift samt overordnede planlægning og koordination.
• Er i tæt dialog med udvalgene om opgaverne.
• Står for information og kommunikation i klubben.
• Planlægger arbejdsdage forår og efterår.
• Er ansvarlig for regnskab og budget.
• Står for kontakten til Bådelauget.
• Står for kontakten til DGI.

Styrelseskontakt: Jørgen Damgaard

Formand
Jørgen Damgaard - Tovholder
Mobil: 51409250
rolleMail: formand@nappedamkajak.dk
Kasserer
Aase Hansen
rolleMail: kasserer@nappedamkajak.dk

Hans Bloch
Tlf: 86914182
Mobil: 23989241
Mail: baronb@live.dk

Jeanette Jensbæk

Lise Weiss
Mobil: 22403710
Mail: Liseweiss@hotmail.com

Lone Vase Bendtsen
Mobil: 29929369
Mail: lonevase@outlook.dk

Aktivitetsudvalg

Formål: Lave ture og arrangementer på land og i luften..
Opgaver: • Aktivitetsudvalget planlægger i januar arrangementer og ture på land og vand. Aktiviteterne lægges ind i årskalenderen ud fra de overordnede datoer, styrelsen har fastsat.
• På større og længere ture udenfor kendt farvand koordineres ”sikkerhed på vand” med roudvalget.
• Udvalget står for faste arrangementer som: Åbent hus, Frironingsfest, Overnatningstur for begyndere, Skt. Hans, Julefrokost, Nytårstur m.m.
• Vintermedlemsaftener, foredrag, fællesspisning m.m.

Styrelseskontakt: Lone Kejser


Hanne Svop - Tovholder
Tlf:
Mobil: 29803004
Mail: Hannesvop@gmail.com

Birthe Kroer
Mobil: 30426264
Mail: birthekroer@gmail.com
Bjarne Jensen
Hans-Henrik Christensen

Henrik Nordentoft
Tlf:
Mobil: 60813905
Mail: Espenhojvej@gmail.com

Jens Lyngø
Mail: jens.lyngoe@gmail.com

June Larsen

Jørgen Damgaard
Mobil: 51409250
Mail: j.damgaard@outlook.com

Jørgen Hougaard
Mobil: 40188758
Mail: jorgaard@hotmail.com

Lisbeth Kiilerich

Lise Holm
Mobil: 22573760
Mail: liseholm57@gmail.com

Lise Weiss
Mobil: 22403710
Mail: Liseweiss@hotmail.com

Lone Kejser
Mobil: 89381916

Pia Stitz Johansen
Tlf:
Mobil: 60245792
Mail: piastitz@gmail.com
Preben Johansen

Grejudvalg

Formål: Sikre klubgrej er ok og der tages hånd om defekt grej.
Opgaver: • Opretholder overblik over og orden i klubbens grej, både kajakker og udstyr i tørreskuret
• Organiserer eftersyn på og reparationer af kajakker til arbejdsdage.
• Sikrer løbende reparation af kajakker.
• Afholder evt. reparationskurser for medlemmer, så flere bliver i stand til at vedligeholde og reparere kajakkerne.
• Vedligeholder øvrigt udstyr (veste, våddragte, skørt mv.).
• Kommer med forslag til nyindkøb af kajakker og grej (indstilling til styrelsen).
• Gennemfører indkøb i samarbejde med styrelsen.
• Står for mærkning af udstyr.
• Laver retningslinjer for brug af kajakker og udstyr.
• Indkalder evt. andre medlemmer til vedligeholdelse af kajakkerne efter behov.

Styrelseskontakt: Michael Frandsen


Jesper Norup - Tovholder
Tlf: 86373327
Mobil: 29208424
Mail: jespernorup@hotmail.com
rolleMail: defektgrej@nappedamkajak.dk

Carsten Mulvad Sørensen
Tlf:
Mobil: 20894705
Mail: mulvad2@hotmail.com
Flemming Jarlak
Flemming Jørgensen

Hans Bloch
Tlf: 86914182
Mobil: 23989241
Mail: baronb@live.dk

Heine Heinesen

Helle Irena Thuesen Bruun

Henning Hansen
Kurt Nielsen

Michael Frandsen
Mobil: 61308313

Orla Aagaard
Tlf:
Mobil: 26394618
Mail: orla.aagaard@gmail.com

Roudvalg

Formål: Instruktør og turleder/sikkerhed.
Opgaver:
• Planlægger og afholder frironingskurser for nye medlemmer
• Planlægger og gennemfører årsprøve/svømmeprøve for nye og gamle medlemmer
• Planlægger og afholder (teknik)kurser for medlemmer der allerede er friroet.
• Bistår aktivitetsudvalget med sikkerhed på ”større eller længere ture udenfor kendt farvand.”
• Planlægger klubbens roaftener og organiserer en turnusordning, så roudvalgets medlemmer er turledere på alle relevante roaftener.
• Planlægger og gennemfører svømmehalstræningen.
• Inddrager nye medlemmer til udvalget, som har interesse i at gennemføre klubinstruktøruddannelsen for at indgå i roudvalgets opgaver.
• Planlægger videreuddannelse af hjælpeinstruktørerne til instruktør-og turlederniveau.
• Står for løbende ajourføring af frironingskrav og sikkerhedsregler samt løbende evaluering af sikkerheden i klubben.

Styrelseskontakt: Anne Mette Jørgensen


Birger Holmgaard - Tovholder

Anne Mette Jørgensen
Mobil: 29265414
Mail: amjorgen@mail.dk
Flemming Jørgensen

Frederik Stengaard
Mail: fstengaard@gmail.com

Hanne Vittrup

Hans Bloch
Tlf: 86914182
Mobil: 23989241
Mail: baronb@live.dk

Henrik Nordentoft

Jens Lyngø
Mail: jens.lyngoe@gmail.com
Jesper Due

Jesper Norup
Tlf: 86373327
Mobil: 29208424
Mail: jespernorup@hotmail.com

Jørgen Hougaard
Mobil: 40188758
Mail: jorgaard@hotmail.com
Kurt Nielsen
Lisbeth Kiilerich

Lise Weiss
Mobil: 22403710
Mail: Liseweiss@hotmail.com
Lone Kejser

Lone Vase Bendtsen
Mobil: 29929369
Mail: lonevase@outlook.dk

Marianne Staats
Tlf: 86371510
Mobil: 26113033
Mail: mariannestaats@gmail.com

Michael Frandsen
Mobil: 61308313

Morten Waldstrøm
Aase Hansen

Webudvalg

Formål: Lave rammer for hjemmeside
Opgaver: • Vedligeholder og udvikler klubbens hjemmeside.
• Opretter brugere til Forum og rydder løbende op heri.
• Står for udvikling af ”Min side”.
• Arbejder med evt. elektronisk kajaklog i samarbejde med styrelsen.

Styrelseskontakt: Michael Frandsen


Michael Frandsen - Tovholder
Mobil: 61308313

Henning Buddig
Tlf:
Mobil: 30259822

Jesper Norup
Tlf: 86373327
Mobil: 29208424
Mail: jespernorup@hotmail.com
Ole Agertoft

Nappedam Kajak er en afdeling under Nappedam Bådelaug, Molsvej 33, 8410 Rønde