Kommende webside kan nu følges
Så er der udsendt kontingent for 2019
Ledige pladser på frironings holdet pga. afbud Tilmeld nu!
Indmeldelsesdag i Nappedam Kajak 23/2 kl 10 - 12