Medlemskab af Nappedam Kajak 2018

Status 2. marts 2018 : Der er enkelte ledige pladser til 2018 sæsonnen.

Du bedes kontakte Jesper Norup mobil 2920 8424 eller mail medlem@nappedamkajak.dk, hvis du ønsker at blive medlem af Nappedam Kajak. Du vil herefter blive kontaktet af os mhp. det praktiske ifm. indmeldelsen.


Har du spørgsmål til medlemsskab er du altid velkommen til at kontakte Jesper Norup på tlf. 29208424.

Kontingentpriser 2018 (inklusiv kontingent til bådelaug og kajakkontingent)

 • Ordinært medlem: 1350 kr.
 • Junior (under 18 år): 890 kr.
 • Eksisterende medlemmer af Nappedam Bådelaug: 565 kr .
 • Introduktionskursus for nybegyndere (20 timer): 600 kr.

 • Når du er medlem af Nappedam Kajak er du også medlem af Nappedam Bådelaug. Medlemsskab giver således adgang til alle bådelaugets arrangementer, klubkajakker, værksted og andet udstyr på havnen - f.eks. brug af trailerrampe, klubhuse og badefaciliteter. Medlemsskabet er gyldigt for ét kalenderår.

  Frironing

  Vores frironingskrav og sikkerhedsregler kan du kan læse mere om her på hjemmesiden. Vi forventer at du i løbet af den første sæson gennemfører et introduktionskursus på 20 timer (medmindre du er friroet fra anden klub) samt aflægger svømmeprøve på 200 meter.
  Er du allerede friroet fra en anden klub, så skal du aflægge optagelsesprøve - herunder bl.a. redningsøvelser og svømmeprøve. Du vil blive kontaktet af Roudvalget herom.

  Frivilligt arbejde i Nappedam Kajak

  Nappedam Bådelaug er baseret på frivilligt arbejde, og som medlem af kajakafdelingen forventes det, at du deltager i de opgaver, som kajakafdelingen har ansvaret for.
  Når du er optaget i klubben, skal du via vores hjemmeside melde dig til mindst ét opgaveområde (ca. 3 timers arbejde), så vi kan hjælpes ad med til at løfte det frivillige arbejde på havnen. Login til ”Min side” bliver tilsendt ved optagelse i klubben.
  En del af det frivillige arbejde udføres på de to årlige arbejdsdage, og en del udføres i turnusordninger. Det er IKKE muligt at blive fritaget for frivilligt arbejde via et øget kontingent.

  Udvalg i Nappedam Kajak

  Desuden kan du som medlem deltage i et eller flere udvalg, som du har interesse i at deltage i. Udvalgene tager sig primært af planlægningsmæssige opgaver, og du kan her være med til at præge klubbens udvikling og sæsonens aktiviteter. Læs mere om udvalgenes opgaver på menupunktet ”Udvalg”).

  Med venlig hilsen
  Styregruppen i Nappedam Kajak

  Venteliste til Nappedam Kajak

  "Link til Venteliste formular"


  Frironingskrav i Nappedam Kajak Klik her!

  Læs mere om frironing her. Klik her!

  Læs mere om sikkerhed her. Klik her!

  Nappedam Kajak er en afdeling under Nappedam Bådelaug, Molsvej 33, 8410 Rønde